เมนูฝ่ายงาน คบส.


รายงานข้อมูล

[02/07/2561] รับสมัครสอบความรู้รับใบอนุญาตโรคศิลปะแพทย์แผนจีน 2561

[03/05/2561] ประกาศระงับการกระทำฝ่าฝืนหรือแก้ไข (กรณีเมจิกสกิน)

[03/05/2561] ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร (LYN)

[12/02/2561] สำรวจแผนไทยที่ยังไม่ได้บรรจุ ปี 2561

[12/02/2561] เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าและ อสม.

[12/02/2561] เอกสารประกอบคำบรรยาย ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...
 

[08/10/2558] ชี้แจงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15453/2557
.........................(การแสดงชื่อ-เครื่องหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

[10/07/2557] ชี้แจงกรณีการโฆษณาโดยภาพสัญลักษณ์ของแอลกอฮอล

[06/06/2557] แนวทางการจัดเขตปลอดบุหรี่ (ไม่ละเมิดสิทธิด้านควันบุหรี่)

[03/04/2557] แนวทางการดำเนินงานสงกรานต์-2557

[06/03/2557] ผู้ที่สามารถมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่บุหรี่-สุรา

[05/03/2557] ขั้นตอนการทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.-บุหรี่-สุรา

[04/03/2557] แบบคำขอมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.บุหรี่-สุรา

อ่านเพิ่มเติม...
 

[18/09/2561] คำชี้แจงประกาศกระทรวง-จดแจ้งเครื่องสำอาง 2561

[18/09/2561] ประกาศกระทรวงเรื่องการจดแจ้งเครื่องสำอาง

[05/07/2561]  แบบตรวจประเมินสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง

[05/07/2561]  แบบตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

[30/05/2561]  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์

[30/04/2561]  VDO สอนการถ่ายโอนเครื่องสำอาง

[30/04/2561]  หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง พ.ศ.2558

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

[23/09/2558] แบบประเมินมาตรฐาน (รพ.สส.พท.)

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com