เมนูฝ่ายงาน คบส.


 


อนุญาต ผลิต จำหน่าย นำเข้า โฆษณาอาหาร ยา เครื่องสำอาง

อนุญาตโรงพยาบาล และคลินิก

รับสมัครสอบผู้ประกอบโรคศิลปะ

รับรองมาตรฐานนวด สปาเพื่อสุขภาพ

รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค
............ .... บริการข้อมูลทางวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

 


Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com