เมนูฝ่ายงาน คบส.


 

 

[25/05/2559] รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาเทคโนโลยี สาขารังสีเทคนิค

 

[24/06/2558] การรับสมัครและสอบความรู้ สาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 2/2558

[17/06/2558] ประกาศรับสมัครสอบสาขากิจกรรมบำบัด ปี 2558

[07/06/2558] รับสมัครสอบผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจ 2558

[23/04/2558] รับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค 1/2558

[26/01/2558] รับสมัครและสอบความรู้ผู้ดำเนินสปา 2558

[16/02/2558] รับสมัครสอบความรู้ฯ สาขาจิตวิทยาคลิก ปี 2558

[13/10/2557]ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ สาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 2/2557
[08/07/2557]ประชาสัมพันธ์รับสมัครอบรมนวดไทย แก้จน 150 ชม.
[20/06/2557] รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 2557
[20/03/2557]ประกาศสอบความรู้ฯสาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2557
[20/03/2557]ประกาศสอบความรู้ฯความผิดปกติของการสื่อความหมาย2557
[06/03/2557]รับสมัครสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพประจำปี 2557
[23/09/2556]ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาแพทย์แผนไทย
[13/08/2556] ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกนวดแผนไทยฯจังหวัดบุรีรัมย์

 


Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com