เมนูฝ่ายงาน คบส.


ASEAN Post-marketing Alert System PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 15 มกราคม 2014 เวลา 09:59 น.

ASEAN Post-marketing

Alert System


>>> ระบบเตือนภัยอาเซียนเร่งด่วน <<<


เตือนภัยเร่งด่วนอาเซียน (Post-marketing Alert) โดยมีสาระสำคัญแสดงให้เห็นว่าประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในรูปแบบยาปลอม ไม่มีทะเบียนยาผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เก็บจากด่านอาหารและยาเพื่อให้ท่านได้ใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ต่อไป

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 28/01/2557

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 13/12/2556

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 18/11/2556

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 13/11/2556

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 05/11/2556

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 25/10/2556

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 17/10/2556

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 30/09/2556

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 24/09/2556

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 15/08/2556

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 09/08/2556

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 19/06/2556

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 15/05/2556

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 18/04/2556

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 19/03/2556

ASEAN Post-marketing Alert System ประจำวันที่ 02/02/2556

 

>> ดาวน์โหลดทั้งหมด <<


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 มกราคม 2014 เวลา 15:08 น.
 


Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com