เมนูฝ่ายงาน คบส.


.........

.........

แบบฟอร์มงานบุหรี่-สุรา แบบฟอร์มงานยาและเวชภัณฑ์
แบบฟอร์มงานอาหาร


แบบฟอร์มงานเครื่องสำอาง แบบฟอร์มงานสถานพยาบาล แบบฟอร์มงานแพทย์แผนไทย
แบบฟอร์มทั่วไป
 


Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com