เมนูฝ่ายงาน คบส.


พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 เมษายน 2018 เวลา 09:17 น.

เอกสารประกอบการอบรม

พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.

 


ชื่อไฟล์ Download
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกฎหมายว่าด้วยยา
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
สถานประกอบการที่ต้องได้รับอนุญาตเปิดจากกระทรวงสาธารณสุข
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
 


Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com