เมนูฝ่ายงาน คบส.


ปี 2557

คบส.ขอบอกเรื่อง "ข่าวอาหารปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน"
คบส.ขอบอกข่าวเรื่อง "รู้ทันสิทธิ"
คบส.ขอบอกข่าวเรื่อง "การแจ้งข่าวสารและการร้องเรียน"
คบส.ขอบอกข่าวเรื่อง "ของดีๆ ดูที่ฉลาก"
คบส.ขอบอกข่าวเรื่อง "ตรุษจีนกินอาหารจากน้ำมันทอดซ้ำ อาจถึงตาย"

ปี 2556

ฉบับที่ 13 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2556
ฉบับที่ 12 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2556
ฉบับที่ 11 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2556

ปี 2555

ฉบับที่ 9 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2555
ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555
ฉบับที่ 7 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2555
ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2555
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2555

 

 

 


Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com