eco farming logo

 

Home
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุข ~ยินดีต้อนรับ~
PDF พิมพ์ อีเมล

-----------------------------------------งานทันตสาธารณสุข--------------------------------------------

- ประมาณการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมปี2562 (โหลดแล้วส่งกลับที่เมลล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )

- เอกสารนำเสนอปรับมาตรฐานสำรวจสภาวะทันตฯวันที่30พ.ค.2561 By ทพ.รัฐนนท์

- ดาวน์โหลดTemplate ปี 2561

- ดาวน์โหลดโปรแกรมสำรวจสภาวะทันตสุขภาพปี2561 (3ปี/12ปี/18เดือน/35ปี/60ปี)

- แบบฟอร์มสำรวจสภาวะทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย 18ด. 3ปี 12ปี ผู้สูงอายุ และแบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียน ปี2561

- ปรับปรุงข้อมูลกำลังคนและทรัพยากรหลักของงานสุขภาพช่องปาก

- เกณฑ์และคู่มือ รพ.สต.ติดดาว ปี2560

- สรุปผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพตามกล่มอายุ 18 เดือน 3,12 ปี และ 60 ปี จังหวัดบุรีรัมย์  ปี 2559 แยกรายอำเภอ

- แบบสำรวจข้อมูลศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี2560

- ร่างแผนทันตฯปี2560

- แบบฟอร์มคัดเลือกบุคลากรและผู้สนับสนุนงานทันตสาธารณสุขดีเด่น ปี ๒๕๕๙

- ไฟล์ แบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารหญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์พร้อมโปรแกรม(แก้ไข!!)

- ไฟล์ หนังสือขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

- ไฟล์ โปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม และไฟล์แบบสอบถาม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโรคหลอดเลือดสมอง ปี59

- ไฟล์ หนังสือขอเชิญบริษัท/ห้างร้าน เข้าร่วมกำหนดลักษณะยูนิตทันตกรรม(เพิ่มเติม)

- ไฟล์ หนังสือขอเชิญบริษัท/ห้างร้าน เข้าร่วมกำหนดลักษณะยูนิตทันตกรรม

- ไฟล์ หนังสือขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

- ไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านทันตสาธารณสุขใน รพ.สต.

- ไฟล์ แนวทางการใช้รหัสICD10TMในระบบรายงานตัวชี้วัดงานทันตฯ

- ไฟล์ เอกสารการประชุมงานทันตสาธารณสุข วันที่ 1 ธ.ค.58

- ไฟล์ แบบตอบรับการประชุม / อบรม59

- ไฟล์ แผน template ปี 59

- ไฟล์ ขอเชิญร่วมเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

- ไฟล์ แผนซื้อปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันกรรม ปี59

- ไฟล์ กรอบบัญชีรายการวัสดุทันกรรม ปี59

- ไฟล์ แบบฟอร์มการคัดเลือกทันตบุคลากรและผู้สนับสนุนงานดีเด่น ปี 58

- ไฟล์ แบบฟอร์มประเมินตนเองสำหรับโรงพยาบาล

- ไฟล์ กรอบบัญชีรายการวัสดุทันตกรรม

- ไฟล์ โครงการภาคีมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน ปี 58

- ไฟล์ แนวทางตำบลฟันดี ปี 58

- ไฟล์ แนวทางการบันทึกข้อมูลด้านทันตกรรม ปี 58

- ไฟล์ ตารางรายละเอียดโครงการงบประมาณ

- ไฟล์ ประชาสัมพันธ์และเชิญประชุมปฏิบัติการเรื่อง การวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ 8

- ไฟล์ ให้ทุก รพ.ทุกแห่ง ปรับปรุงแผนพัฒนาระบบบริการ Oral Health Service Plan ปี 2558 ส่งภายใน 2 มี.ค.58

- ไฟล์ แผนงานทันตสาธารณสุข 2 มาตรการ 2 ตัวชี้วัด

- ไฟล์ การกำหนดรหัสของตัวแปรในคู่มือการลงรหัส รร.ปลอดน้ำอัดลม

- ไฟล์ การตั้ง รหัส การบันทึกข้อมูล รร.ปลอดนำอัดลม

- ลงจำนวนด้ามกรอที่จะซื้อรวม ออนไลน์ใน Google Docs

- ไฟล์ หนังสือขอเชิญประชุม งานทันตฯครั้งที่1/58 สสอ.ทุกอำเภอ

- ไฟล์ แนวทางการดำเนินงานโครงการรากฟันเทียมและฟันเทียมพระราชทานฯ

- ไฟล์ แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปี58

- ไฟล์ แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี58

- ไฟล์ แผนงานทันตฯ และงานสื่อสารฯ ปี58

- ไฟล์ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสธว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ57

- ไฟล์ ร่างตัวชี้วัดดำเนินงานแบบภาคีมีส่วนร่วม ปี 58

- ไฟล์ แบบสำรวจทรัพยากร

- ไฟล์ แบบกรอกข้อมูลทันตาภิบาล สำหรับ ทภ. ปี57 ใน รพ.สต.

- ไฟล์ การปรับเพิ่มอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

- ไฟล์ แนวทางการบันทึกข้อมูลข้อ 1-12 และวิธีการจัดเก็บข้อมูลและส่ง คตค.ทันตฯ ข้อ13-20และวิธีการเซฟไฟล์ Word เป็น PDF และรหัสที่ใช้ลงข้อมูลของอำเภอ

- ไฟล์ การจัดพื้นที่รับผิดชอบทันตาภิบาลตามหน่วยบริการ แก้ไขแล้วส่งกลับมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

- ไฟล์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร

- ไฟล์ โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มเด็กปฐมวัย ตำบลฟันดีภาคีเข้มแข็ง ปี2557

- ไฟล์ ตัวอย่างการทำคำสั่ง คตค.สาขาทันตกรรม หากมีข้อสงสัยโทรหา พี่เผ่าพันธ์

 

- คลิกดูเอกสารดาวโหลด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ทั้งหมด

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

- ไฟล์ โครงการเดิน-วิ่ง "ฟันดี สุขภาพดี" มินิมาราธอน ครั้งที่3

- ขอให้ทันตบุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบข้อมูล ให้ลงข้อมูล ใน                      Identdata และตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยด้วย  ขอบคุณครับ

- วิธีใช้งาน Website DENTALMIS.COM (แบบ E-book)

ไฟล์คู่มือการใช้งาน Web DENTALMIS (ไฟล์ PDF) แบบละเอียด

- งานดี งานเด่น นำมาโชว์

 

--------------------------------------------------------------------------------------


ภาพการประกวดหนูน้อยฟันดีในงานกาชาดประจำปี 2554 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2554

- ภาพการประกวดคู่หูทันตสุขภาพปี 2554 วันที่ 25 สิงหาคม 2554

ภาพการประกวดคู่แม่ลูกฟันดี+อสม.รักษ์ฟัน 2554 วันที่ 31 สิงหาคม 2554

ภาพการประกวดชมรมผู้สูงอายุ 2554 วันที่ 31 สิงหาคม 2554

- ภาพการประชุมพัฒนาบุคลากรและปฐมนิเทศทันตแพทย์น้องใหม่ 21-23 ก.ย. 2554

หมายเหตุ (Login Facebook ก่อนดูภาพกิจกรรม)

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2018 เวลา 14:50 น.
 

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายจีรศักดิ์  ทิพย์สุนทรชัย

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday12
mod_vvisit_counterThis week19
mod_vvisit_counterLast week230
mod_vvisit_counterThis month443
mod_vvisit_counterLast month838
mod_vvisit_counterAll days48467
Visitors Counter

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์Copyright 2011 Health Promotion and Dental Public Health Division .