ยินดีต้อนรับ...สู่ website กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์...//...ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ที่นี่...

เมนูหลัก
วิสัยทัสน์/พันธกิจ
บทบาทหน้าที่
บุคคลากร
ติดต่อเรา
หน้าหลัก
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
สำหรับประชาชน
ความรู้เรื่องบัตรทอง
ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง
ตรวจสอบสิทธิข้าราชการ
สำหรับผู้ให้บริการ
DMIS
DMIS NAP
DMIS TB
กองทุน อบต.
กองทุนโรคไต
Data Center
รายงานงบลงทุน
เบิกอุปกรณ์ผู้พิการ
โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ลงทะเบียนผู้พิการขาขาด
CSMBS / CSCD
โปรแกรม MRA Online
ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน
ส่งข้อมูล 12 แฟ้ม
สถิติ/รายงาน
ความครอบคลุมสิทธิ UC
Claim Center
Download
ดาวน์โหลด สปสช.
ดาวน์โหลด งานประกันฯ
แหล่งความรู้
ศูนย์กฎหมาย
ห้องสมุดประกันสุขภาพ
Administrator
ผู้ดูแลระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 1 คน  
  เดือนนี้ 179 คน  
  ปีนี้ 1843 คน  
  ทั้งหมด 13461 คน  
     ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บไซต์ของกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วว่า...เว็บไซต์ (Website) หรือ ระบบสารสนเทศ มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ  โดยเฉพาะในด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ซึ่งมีหลากหลายระบบงานด้วยกัน  เพราะฉะนั้นกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.บุรีรัมย์  จึงได้มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายได้เข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า  อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึง  โดยในเว็บไซต์ที่ทางกลุ่มงานได้จัดทำขึ้น  จะประกอบด้วยวัตถุประสงค์และระบบงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
   1. การแนะนำองค์กร
   2. ระบบแจ้งข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   3. กิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน
   4. ระบบสารสนเทศการลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
   5. ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลสิทธิว่าง
   6. ระบบ Download เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   7. ระบบถาม-ตอบ ปัญหาข้อข้องใจในการปฏิบัติงาน
   8.  ระบบสถิติรายงานต่างๆ
ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผู้เยี่ยมชม  สมาชิกในเครือข่ายระบบประกันสุขภาพ คงมีความสุขและความสำเร็จกับการใช้งานระบบสารสนเทศที่กลุ่มงานประกันสุขภาพได้พัฒนาขึ้น  อย่างไรก็ตามทางกลุ่มงานประกันสุขภาพก็ต้องขอให้ท่านที่มาเยี่ยมได้ติชมเว็บไซต์ผ่านทาง Webboard (ถามมา-ตอบไป) ซึ่งทางเรายินดีจะนำข้อเสนอแนะของท่านเพื่อนำไปปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ดีขึ้นต่อๆไป
ขอบคุณครับ
WebMasterปิดระบบตรวจสอบสิทธิแบบ Username&Password !!! สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะทำการปิดระบบตรวจสอบสิทธิแบบ Username/Password เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย... (03-12-2558) อ่าน (86)
ขอให้หน่วยบริการเตรียมข้อมูลประกอบการประชุมการตรวจ เนื่องด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินจัดประชุมการตรวจสอบการตั้งลูกหนี้ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2558 ในการนี้กลุ่มงานประกันสุขภาพขอให้หน่วยบริการทุกแห่งนำข้อมูลการให้บริการเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2558 โดยแยกเป็นรายเดือน นำมาประกอบการประชุมในวันดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเตียรมข้อมูลได้ที่...
(23-11-2558) อ่าน (132)


สรุปผลงานเชิงวิจัยประจำกลุ่มงาน รวบรวมผลงานการวิจัยประจำกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
(03-12-2558) อ่าน (101)
ดาวน์โหลดโปรแกรมและเอกสาร   (26-04-2560) อ่าน (3581)
เรื่องร้องเรียน ขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้น
(28-01-2558) อ่าน (170)
รับ - ส่งข้อมูลบัตรทอง
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก
 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  
 Tel. 044-601913 , 044-611562 ต่อ 109 , 086-4609482 Fax. 044-601914