หนังสือประชาสัมพันธ์

Posted in ==> มีนาคม 2561 By Admin   |  


ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) รายละเอียด |
ประกาศรายยชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | รายละเอียด |
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(ชำนาญการ) | รายละเอียด |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) | รายละเอียด |
| เภสัชกร | พยาบาลวิชาชีพ | น.เทคนิคการแพทย์ | น.กายภาพบำบัด | นวก.สาธารณสุข |
| นวก.สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)| แพทย์แผนไทย | น.โภชนาการ | นวก.คอมพิวเตอร์ |
| นวก.เงินและบัญชี | นวก.พัสดุ | จพ.พัสดุ | จพ.เวชกิฉุกเฉิน | จพ.ทันตสาธารณสุข |
| จพ.เภสัชกรรม | จพ.รังสีการแพทย์ | จพ.เวชสถิติ | พนง.เงินและบัญชี | จพ.ธุรการ |
| จพ.พัสดุ | นายช่างเทคนิค | พ.บริการ ปฏิบัติงาน พขร. |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | รายละเอียด | สถานที่สอบ |
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.
     | เวียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด | เวียน เวียน ผอ.รพศ/รพท. | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
     | เวียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด | เวียน เวียน ผอ.รพศ/รพท. | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
     | เวียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด | เวียน เวียน ผอ.รพศ/รพท. | รายละเอียด |

Page 1 of 2 1 2 »

This template downloaded form free website templates